Back to All Events

Disputas Mathilde Sprovin

Mathilde Sprovin forsvarer sin doktoravhandling ” Tegneskolen i Christiania – en nasjonal arkitekturutdannelse tar form” ved AHO fredag 1. desember 2017. 

Prøveforelesning 10.00 Tittel kommer
Disputas 12.00  


Sammendrag

Da Tegneskolen i Christiania ble opprettet i 1818 var dette en del av nasjonsbyggingen som preget landet omkring grunnlovsåret 1814. På linje med andre europeiske land var det ønske om et kunstakademi, en norsk skole for utdannelse av håndverkere, kunstnere og arkitekter.
 
Tegneskolen i Christiania oppnådde aldri status som noe fullverdig kunstakademi. På papiret var skolens hovedoppgave å undervise håndverkere i tegning. Tegneskolen var imidlertid den eneste offentlige skolen for estetisk utdannelse, og det kan med rette hevdes at den utgjorde nasjonens estetiske sentrum på 1800-tallet. Skolen ga også undervisning i arkitektur, og avhandlingen påviser at den hadde et betydelig antall norske arkitekter som elever.

Avhandlingen drøfter hvordan arkitekturundervisningen ved Tegneskolen forholdt seg til den europeiske utviklingen for arkitekturutdannelse på 1800-tallet, med kunstakademiene og de polytekniske skolene som referanseramme. Avhandlingen gir også et bidrag til kunnskapen om den nasjonale arkitekturutdannelsen i Norge, og dermed også til kunnskapen om arkitekturdisiplinen og arkitektyrket på 1800-tallet og ut i det nye århundret. 
 


Veileder

Professor emerita Elisabeth Seip, Institutt for form, teori og historie, AHO, har vært veileder.
 

Bedømmelseskomité

Professor Johan Mårtelius, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm. First Opponent

Professor Eir Ragna Grytli, Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU, Trondheim. Second Opponent

Associate Professor Lisbeth Harboe, Institute of Urbanism and Landscape, AHO. Third Member and Coordinator 

Earlier Event: November 28
CONTEXT METHODS
Later Event: December 4
READING WEEK